اخبار ورزشی » لپتی:”فقط رئال، بارسا و چند باشگاه انگلیسی می توانند امباپه را بخرند”